De vijf stappen
voor gegronde groei

Royaal Vastgoed koopt grond aan na uitvoerig onderzoek en selectie

Jij wilt natuurlijk de beste grond om in te investeren. Wij zoeken continue naar de beste kavels, zodat wij jou de beste rendementen van de grondmarkt kunnen bieden. Onze kracht ligt in het selectieproces van deze grond. Wij kopen alleen kavels aan wanneer wij geanalyseerd hebben dat deze grond een mooi rendement zal opleveren voor jou als investeerder. Door grondig onderzoek en een uitvoerige selectieprocedure komen wij tot ons oordeel.

  • Waardestijgingsperspectief volgens onderzoek en berekeningen
  • Ontwikkelingen in de buurt van het perceel die de grondprijs kunnen laten stijgen
  • Duurzaamheid van het project
  • Kans op wijziging bestemmingsplan

Overname door jou als investeerder

Zodra we een stuk grond hebben aangekocht, gaan we in gesprek met mogelijke investeerders. Als jij besluit om te investeren in een stuk grond dan ziet het aankooptraject er als volgt uit:

Koopovereenkomst

Een buitendienstmedewerker komt graag langs om het project en de koopovereenkomst uitvoerig door te nemen. Indien je het project geschikt vindt, dan teken je de koopovereenkomst. Op het kantoor van Royaal Vastgoed tekent een bevoegd medewerker. De getekende koopovereenkomst wordt vervolgens per post toegestuurd. . Jij bezit dan een exemplaar, Royaal Vastgoed bezit er één en er wordt een exemplaar naar de notaris verstuurd.

Notaris

De notaris maakt op basis van de overeenkomst een conceptakte, nota van afrekening en een volmacht op. De notaris stuurt deze per post en/of per digitale post naar je toe. Je voldoet de nota van afrekening.

Vervolgens ga je langs bij een plaatselijke notaris om je handtekening te legaliseren* of je plant een afspraak om bij de overdracht aanwezig te zijn.

De overdracht vindt plaats middels notarieel transport.

* Legalisatie en volmacht
het notariskantoor zal contact met je opnemen om te kijken voor een afspraak op kantoor of de volmacht te legaliseren. Door de volmacht te ondertekenen, geef je iemand anders de bevoegdheid om namens jou handelingen te verrichten.

Regelmatig contact over trends en ontwikkelingen

Zodra de koop rond is, geeft een relatiemedewerker van Royaal Vastgoed je periodieke updates van de ontwikkelingen rondom je investering. We analyseren steeds wat er gaat gebeuren met de grond. Het kan een tijd duren voordat de grondprijs stijgt. We weten namelijk niet wanneer het bestemmingsplan wijzigt of wanneer de grond tegen een meerwaarde kan worden verkocht. Mocht je buiten de periodieke updates meer willen weten, kan je altijd contact opnemen voor de laatste stand van zaken.

Het bestemmingsplan wijzigt, de waarde van de grond verandert

Hier heb je op gewacht: het moment dat de gemeente aangeeft dat het bestemmingsplan voor je stuk grond is aangepast. Projectontwikkelaars tonen interesse in je grond.

Verkoop van de grond

Na concrete interesse en taxatie wordt de grond verkocht.