Ons privacybeleid

Algemeen

Deze website wordt beheerd door Royaal Vastgoed B.V.

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan Royaal Vastgoed persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Royaal Vastgoed zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door Royaal Vastgoed met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Doeleinden van gegevensverwerking

Royaal Vastgoed verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u heeft aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen) of om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite.

 

Cookies

Royaal Vastgoed (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Royaal Vastgoed opereren) verzamelen en analyseren gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals het aantal bezoekers, welke pagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens, die verzameld worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren.

Daarnaast kunnen er cookies worden gebruikt om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Royaal Vastgoed

Indien u geen marketinginformatie van Royaal Vastgoed wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:

Royaal Vastgoed B.V.
Tt. Vasumweg 58a
1033 SC Amsterdam
Postbus 90110
1006 BC Amsterdam
Nederland

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post:

Royaal Vastgoed B.V.
Tt. Vasumweg 58a
1033 SC Amsterdam
Postbus 90110
1006 BC Amsterdam
Nederland

 

Wijzigingen

Royaal Vastgoed behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.